Generel databeskyttelsesforordning (GDPR)

Med virkning fra 25. maj 2018 giver GDPR EU-borgere kontrol over deres personoplysninger og ændrer databeskyttelsesmetoden over hele verden. På Pixelmade ApS stræber vi efter at støtte GDPR-initiativet.

Dine data

Du som individ har ret til at få adgang til ​​de personlige data, vi har registreret på dig. Som person har du også ret til at få dine data redigeret såvel som slettet, hvis de ikke længere er nødvendige til det oprindelige formål, hvor de blev oprettet. Kontakt os venligst via mail info@pixelmade.dk for at hjælpe dig med din forespørgsel.

Vi indsamler kun personlige data, der er relevante for at gøre forretninger med dig, data som; dit navn, e-mail-adresse, postadresse, telefonnummer, og vi videresender kun disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne levere det ønskede til dig eller din virksomhed.

De indsamlede data og brugen af ​​den er i fuld overensstemmelse med enhver relevant lovgivning, og vi opbevarer kun dataene så længe vi enten er lovligt berettiget eller det er relevant for det formål, de blev indsamlet med.

Vores ansvar

Data ansvarlig for indsamling, behandling og brug af dine data er: Pixelmade ApS, Østergade 20, 3200 Helsinge, Danmark, Cvr-nr: 31586925.

Når du besøger vores hjemmeside www.pixelmade.dk bruger vi cookies til at indsamle ikke-personlige data.

Har du spørgsmål, kontakt os venligst på info@pixelmade.dk

General Data Protection Regulation (GDPR)

With effect on May 25, 2018 the GDPR gives EU citizens control over their personal data and change the data privacy approach worldwide. At Pixelmade ApS we strive to support the GDPR initiative.

Your data

You as an individual has the right to get access to any of your personal data we have registered on you. As an individual you also have the right to have your data edited as well as deleted if they are no longer needed for the initial purpose under which they where created. Please contact us via mail info@pixelmade.dk in order to assist you with your inquiry.

We only collect personal data relevant for doing business with you, data like; your name, email address, postal address, phone number and we only forward this information in case it is needed for your business with us.

The collected data and the use of it, is in full adherence with any relevant legislation, and we only keep the data as long as we are either legally committed or it is relevant to the purpose with which they were collected.

Our responsibility

Data Responsible for collecting, processing and using your data is: Pixelmade ApS, Østergade 20, 3200 Helsinge, Denmark, VAT-id: DK31586925.

Further when visiting our website www.pixelmade.dk we use cookies, to collect non-personal data.

If you have any questions, please contact us at: info@pixelmade.dk